Free Pascal

2.6.4

คอมไพเลอร์แบบโอเพนซอร์สสำหรับ Pascal

3.0

2

351.6k

ให้คะแนนแอป

Free Pascal เป็นคอมไพเลอร์แบบ 32 และ 64 บิตสำหรับระบบปฏิบัติการและสถาปัตยกรรมการประมวลผลต่าง ๆ ที่หลากหลาย สำหรับโมเดลอย่างเช่น Intel x86, Amd64/x86_64, PowerPC หรือ Sparc

มันรองรับภาษา Borland Turbo Pascal 7.0 และ Delphi 7 และมันก็ได้ถูกปรับปรุงให้ทำงานได้ดีขึ้นเหมือนกับ operator overloading เลยล่ะ

อินเทอร์เฟซของ Free Pascal นั้นจะเป็นเหมือนเดิมซึ่งอยู่ในรูปแบบข้อความ และเหมือนกันกับตัวที่ใช้กับ Turbo Pascal และ Borland

คุณสมบัติอย่างอื่นของ Free Pascal ได้แก่ การประมวลผลล่วงหน้า โหลดตัวแปรเข้าสู่รีจิสเตอร์ต่าง ๆ ปรับปรุงโค้ดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวประมวลข้อมูลวิเคราะห์ระดับโฟลว์ คุณสมบัติส่วนกลาง และอื่น ๆ
Uptodown X